TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0024

 

    

o     Projekt neve: Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referencia iskolahálózat kialakítása - digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT-hoz

o   Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A projekt célja modern, a jelenlegi szakmai és technológiai elvárásoknak megfelelő digitális taneszközök fejlesztése országos viszonylatban (4 régióból, 9 közigazgatási helyen 11 intézmény részvételével), mely segítségével biztosítható a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés mind elektronikus tananyagok, mind online tartalmak vonatkozásában mindhárom iskolatípusban (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola). A projekt kiemelt területei: az egészséges életmód, vállalkozói ismeretek, médiaismeretek, fogyasztóvédelmi ismeretek, pályaorientáció.

Cél továbbá az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a NAT-hoz és kerettantervekhez kapcsolódó nem tankönyv jellegű, hanem azokat kiegészítő, digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása, melyek tartalmi elemei a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) rendszerével is kompatibilisek lesznek. Az így elkészült tartalmak modulszerűen felépülve akár a frontális órai munka támogatására, akár a projektszerű feldolgozásra vagy az otthoni egyedül tanulásra is egyaránt alkalmassá válnak.

A pályázat keretében létrejövő támogatott akkreditált digitális tartalmak (9 NAT területen és 4 SNI programcsomag keretében) és a módszertani-technológiai újítások beépülnek a digitálistaneszköz- kínálatba; az új, fejlesztendő tartalmak által az értékalapú nevelés-oktatás színvonala nő; az elektronikus oktatási tartalmak interaktívvá válnak; az új NAT-hoz illeszkedő digitális, multimédiás technológiákkal készült taneszközök kerülnek biztosításra, melyek hasznosítják a köznevelési intézményekben található informatikai infrastruktúrát. A pedagógusok és a bevont iskolák referenciaiskolákká válnak, képesek lesznek az új tananyagokat terjeszteni az adott régióban. A bevont intézményekben (11) tananyag-fejlesztési klubok működnek; digitális SMART mobilrendszerrel az intézményekben bemutathatóvá válnak a tananyagok. A pedagógusok számára kézikönyvek készülnek.

o   Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Konzorciumvezető: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 6050 Lajosmizse, Gyártelep u.4.

Konzorciumi tagok:

e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

EQUAL Education Consulting Oktatási és Szolgáltató Kft., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.

PANEM Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1162 Budapest, Délceg u. 45.

o   Irányító Hatóság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638

www.nfu.hu

o   Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, tel.: 06 1 273-4250

www.esza.hu