Az e-Corvina Kft. környezeti politikája

 

Az e-Corvina Kft. a káros környezeti hatások megelőzése és csökkentése, valamint a helyi és a tágabb környezet állapotának javítása, az élhető, egészséges környezet kialakítása érdekében az alábbi környezetpolitikai célokat tűzi ki:

Az e-Corvina Kft.:

A hatályos környezetvédelmi és más jogszabályok, valamint előírások maradéktalan betartását elsődlegesnek tekinti.

Tevékenysége során folyamatosan törekszik a környezeti teljesítményének fejlesztésére.

A környezetvédelmi szempontokat a Társaság döntéseinél és a döntések előkészítésénél, végrehajtásánál érvényesíti.

Munkája során a hulladékok keletkezésének csökkentésére, a hulladékok újrahasznosítására, a természeti erőforrásokkal történő megőrzésére törekszik.

- Ennek érdekében a Társaság folyamatosan működteti és megvalósítja a szelektív hulladékgyűjtést.

- Ahol ez lehetséges, megvalósítja az elektronikus ügyintézést.

Tevékenysége és az ügyintézés során környezetvédelmi ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységet fejt ki a környezettudatos magatartásforma folyamatos terjesztésével.

Beszerzéseinél a környezetkímélő technológiákkal előállított és környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat részesíti előnyben.

Az elfogadott beszállítók minősítésénél szempontként figyelembe veszi a környezeti teljesítményt. Törekszik az anyag- és energiatakarékos megoldások alkalmazására.

Tevékenységével a káros környezeti hatások megelőzésére és a biológiai sokféleség megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik.

Folyamatosan figyelemmel kíséri és javítja a természeti környezet állapotát és a saját környezeti teljesítményét.

Környezet- és természetvédelmi tevékenysége során jó példát mutat.